ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/07/2021

Σε συνέχεια των από 25/6/2021 και 20/7/2021 ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αναφορικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες έχουν αιτηθεί να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, τα επιπλέον δικαιολογητικά (πχ πιστοποιητικό φερεγγυότητας) μέχρι 30/7/2021, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Για όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα των Πρωτοδικείων Αθηνών, Χαλκίδος και Πειραιώς και ως σήμερα δεν τους έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο το Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, προκειμένου να το συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση «Συνοδευτικά έγγραφα», αυτό θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω επιχειρήσεις, οι πληρωμές της οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση των πιστοποιητικών φερεγγυότητας η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, έως την 30/9/2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU