ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Σάββατο 20/3/2021 έως και την Παρασκευή 26/3/2021, οι επιχειρήσεις του Πολιτισμού με ΚΑΔ: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2 σύμφωνα με αριθμ. οικ. 5774/203/5-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’457), μπορούν να υποβάλουν στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
α) νέες (αρχικές) αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.
β) ορθή επανάληψη σε υποβληθείσες αιτήσεις /υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ.

Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν απόρριψή τους από την ΑΑΔΕ μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ από την επιλογή «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ» στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» στην υποβληθείσα δήλωσή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU