Οδηγίες Συμπλήρωσης

27/05/2021

Οδηγίες Συμπληρωσης Αιτήσεων Οικονομικής ενίσχυση στον Πολιτισμό (Κινηματόγραφοι, Επιχειρήσεις Διανομής Κινηματογραφικών Ταινιών)

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU