ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/12/2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων /δηλώσεων από επιχειρήσεις του Πολιτισμού για την ένταξη στην οικονομική ενίσχυση του έτους 2021

Οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, κινηματογράφου και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους, μπορούν να υποβάλλουν έως και 20/12/2021 αιτήσεις/δηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 για το έτος 2021, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU